Artykuł: Historia terapii genowejRecenzja: Mikrobiom najmniejsze organizmy, które rządzą światem
Wybrane artykuły: Kraina genów
Historia genetyki
2018-06-12
Rok 1866 - Gregor Mendel, ojciec genetyki, publikuje swoje dzieło „Badania nad mieszańcami roślin”. Z początku całkowicie zlekceważono jego prace, ale po latach doceniono jego wkład w naukę. Do dziś używa się stworzonych przez niego praw, które stanowią podstawy dziedziczenia.

historia 1859ROK 1859

Opublikowano najsłynniejsze dzieło dotyczące teorii ewolucji, „O powstawaniu gatunków” Charlesa Darwina

 

 

 

gregor mendel 1866ROK 1866

Gregor Mendel, ojciec genetyki, publikuje swoje dzieło „Badania nad mieszańcami roślin”. Z początku całkowicie zlekceważono jego prace, ale po latach doceniono jego wkład w naukę. Do dziś używa się stworzonych przez niego praw, które stanowią podstawy dziedziczenia.

 

 

johann Friedrich MiescheROK 1869

Johann Friedrich Miesche wykrył kwasy nukleinowe. Wyizolował je z bandaży nasiąkniętych ropą pacjentów.
"...dziedziczenie zapewnia ciągłość formy z pokolenia na pokolenie; podstawy tej ciągłości tkwią nawet głębiej niż w cząsteczce chemicznej. Tkwią w budowie grup atomów. W tym sensie jestem zwolennikiem teorii dziedziczenia chemicznego..."

 

 historiaROK 1889

Francis Galton opisał cechy ilościowe (cechy warunkowane przez kilka genów). Cechy takie to na przykład wzrost czy masa ciała.

ROK 1900

„Ponowne odkrycie” i upowszechnienie praw Mendla przez Hudo de Vriesa, Carla Corrensa i Ericha Tschemarka

ROK 1903

Stwierdzono, że chromosomy są jednostkami informacji dziedzicznej

ROK 1905

Nettie Stevens odkryła rolę chromosomów płci X i Y

ROK 1906

William Bateson wprowadził termin genetyka

ROK 1909

Wilhelm Johannsen wprowadził termin gen

historia 1910 1913ROK 1910

Thomas Hunt Morgan ogłosił swoją chromosomową teorię dziedziczności. Mówiła ona o tym, że geny, czyli czynniki dziedziczności, są jednostkami materialnymi i znajdują się na chromosomach. Są ułożone liniowo i zajmują określone miejsca, natomiast zjawisko crossing-over (wymiany fragmentów chromosomów) jest podstawą zmienności rekombinacyjnej.

 

ROK 1913

Alfred Sturtevant potwierdził teorię chromosomową. Opracował mapy genetyczne, które wykazały, że geny w chromosomach są ułożone linearnie.

historia - wirusyLATA 1922 - 1927

Hermann Joseph Muller wysnuł hipotezę, że wirusy to nagie geny. Wykazał też, że promieniowanie rentgenowskie wywołuje mutacje, które definiowano zmianami w strukturze genów.

 

 

ROK 1928

Frederick Griffith odkrył zjawisko transformacji DNA. Swoje doświadczenie przeprowadzał na myszach. Zbadał dwa szczepy bakterii Pneumococcocus: zjadliwy szczep S z polisacharydową otoczką i niezjadliwy szczep R pozbawione otoczki – bezbronny wobec układu immunologicznego. Zabite za pomocą podgrzania bakterie S wstrzyknięte myszom nie powodowały objawów chorobowych. Jednak wszczepienie martwych bakterii S z żywymi bakteriami R powodowało śmierć myszy. Po wyizolowaniu ze zdechłych myszy pneumokoków okazało się, że niezjadliwe bakterie R nabrały cech bakterii S – zaczęły wytwarzać otoczki. Griffith uznał, że istnieje pewien czynniki transformujący, który pochodzi od zabitych bakterii S i dokonał zmiany w bakteriach R.

historia jeden gen jeden enzymROK 1941

George Wells Beadle i Edward Lawrie Tatum opracowali teorię „jeden gen = jeden enzym”.

ROK 1944

Oswald Avery, Colin McLeod i Maclyn McCarty udowodnili, że DNA jest materiałem genetycznymROK 1950

Erwin Chargaff wykazał, że istnieje pewna zależność w ilości 4 nukleotydów w komórkach, nie występują one kwasach nukleinowych w stałych proporcjach. Stosunek par A-T do G-C jest gatunkowo zmienny.

ruchome elementy genetyczneROK 1951

Barbara McClintock odkryła transpozony, czyli ruchome elementy genetyczne

ROK 1953

James Watson i Francis Crick, dzięki pomocy Rosalind Franklin, odkrywają strukturę podwójnej helisy

 

 

46 chromosomówROK 1956

Potwierdzono, że człowiek posiada 46 chromosomów

ROK 1957

Ustalono, że biosynteza białka następuje według konkretnego schematu:
DNA -> mRNA* -> białko
*nie znano jeszcze pełnej nazwy mRNA


ROK 1958

Wykazanie istnienia replikacji DNA i udowodnienie jej semikonserwatywnego charakteru (doświadczenie Meselsona-Stahla)

ROK 1959

Przeprowadzenie replikacji DNA w warunkach in vitro i odkrycie polimerazy RNA.

historia ROK 1960

Francois Jacob i Jacques Monod ogłosili teorię operonu. Operon to zbiór wspólnie transkrybowanych (ulegających wspólnej aktywacji/ekspresji) genów, które są położone obok siebie. W skład takiego operonu wchodzą oczywiście geny kodujące białka (w tym również enzymy) oraz dwa odcinki niekodujące, ale potrzebne w całym procesie aktywacji: promotor i operator

 

efekt lionizacji - kotROK 1961

Mary Frances Lyon odkryła, że u samic ssaków dochodzi do inaktywacji jednego z chromosomów X (lionizacja). Proces ten ma na celu wyrównanie poziomu ekspresji genów, które są zlokalizowane w chromosomie X. Sydney Brenner, Francois Jacob i Matthew Meselson odkryli funkcje mRNA
Efekt lionizacji. Szylkretowe ubarwienie spotykane jest tylko u kotek. U kocurów nie występuje.ROK 1966

Marshall Nirenberg, Robert William Holley i Hard Godbind Khorana ustalili kod genetyczny

ROK 1967

Odkrycie enzymów zwanych ligazami – biorą one udział w tworzeniu wiązań pomiędzy cząsteczkami

ROK 1970

Odkrycie enzymu zwanego odwrotną transkryptazą, który tworzy nić DNA na matrycy RNA

plazmidowe dna bakterieLATA 1971 - 1975

Sporo uwagi poświęcono plazmidowemu DNA (występuje ono w bakteriach, poza jądrem komórkowym). Opracowano metody wycinania plazmidów, wklejania i kopiowania. Dodatkowo Paul Berg opracował technikę klonowania i rekombinacji DNA.

 

 

historiaROK 1983

Kary Mullis opracował metodę reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR). Do tej pory jest to najpowszechniejsza technika laboratoryjna, która niejednokrotnie stanowi podstawę wielu analiz. Dzięki niej można namnażać fragmenty DNA. Kary Mullis za to odkrycie został później uhonorowany Nagrodą Nobla.
Wspomniana wcześniej Barbara McClintock otrzymała Nagrodę Nobla za badania nad transpozonami

 

genom ludzkiROK 1987

Początki projektu mającego na celu poznanie genomu ludzkiego.

LATA 1995 - 1998

Sekwencjonowanie genomów:
Haemophilus influenze (pałeczka grypy)
Saccharomyces cerevisiae (drożdże)
Escherichia coli (pałeczka okrężnicy)
Caenorhabditis elegans (nicień)

ROK 2001

Ogłoszenie pierwszej roboczej wersji pełnego genomu ludzkiego. W 2003 roku zakończono Human Genome Project i ustalono kod genetyczny 99% ludzkiego genomu z dokładnością 99,99 %.

KIM JESTEŚMY?

Fundacja Wspieramy.org
41-400 Mysłowice, ul. Hutnicza 10
KRS: 0000581489, NIP: 6342848742

Dane kontaktowe:
e-mail: fundacja@wspieramy.org

Informacje o fundacji
Fundacja powstała z inicjatywy firmy Polfendo,

CELE STATUTOWE FUNDACJI
1) Celem podstawowym jest działalność popularnonaukowa, wspieranie zdrowego stylu życia i popularyzacja profilaktyki prozdrowotnej.
2) Obok celu podstawowego działalnść Fundacji obejmuje również wspieranie swoich członków w trudnych chwilach związanych z leczeniem i rekonwalescencją.

Dziękujemy za pomoc i wsparcie przy realizacji projektów fundacji. Dziekujemy zarówno za pomoc finansową, materialną jak i pomoc bezpośrednią

DANE KONTAKTOWE

Genweb.pl - genetyka, zdrowie, styl życia
41-409 Mysłowice, ul. Hutnicza 10
tel: 601 602 100
e-mail: info@genweb.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY
Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące naszej oferty, zapraszamy do kontaktu telefonicznego, poprzez adres e-mail lub wypełniając poniższy formularz. Odpowiemy w możliwie krótkim czasie.